ثبت موسسه غیر تجاری
نوشته شده توسط : ali

مؤسسه غیرتجاری چیست و مراحل ثبت و انحلال آن را توضیح دهید؟

مؤسسه غیرتجاری

 موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت موسسه غیر تجاری را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

مؤسسه غیرتجاری که براساس ماده 584 قانون تجارت ماده 1 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب سال 1337 برای مقاصد غیرتجاری مانند: امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشگیل می‌گردد طبق قانون ایران، ارائه این خدمات در قالب شخصیت حقوقی باید صورت گیرد. تشکیلات و مؤسسات فوق از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می‌نمایند و می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، بنگاه، کانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.

انواع مؤسسه غیرتجاری

 

مؤسسات غیرتجاری به دو گونه‌ی غیرانتفاعی و غیرتجاری یا انتفاعی تقسیم می‌شوند:

 

1- مؤسسات غیرانتفاعی: به آن دسته از مؤسساتی گفته می‌‍شود که هدف اصلی از ثبت آن‌ها جذب منابع مالی و تقسیم آن بین اعضایش نباشد.

 

2- مؤسسات غیرتجاری یا همان انتفاعی: این مؤسسات منافع خود را بین اعضای خود تقسیم می‌کنند مانند: انواع اموزشگاه‌های علمی و فنی، کلاس‌های زبان و مدارس غیرانتفاعی.

نام مؤسسه غیرتجاری (حقوقی)

 

    نام شرکت باید حداقل از سه کلمه خاص تشکیل شده باشد که شبیه آن ثبت نشده باشد.

    گذاشتن نام خاص برای شرکت باعث می‌شود که نام مؤسسه شما در همان مرحله تأیید نام توسط مسؤل تعیین نام در اداره ثبت شرکت‌ ها تأیید شود.

    گذاشتن نام خاص باعث می‌شود هر زمان از شرکت نام برده شود بهتر در ذهن دیگران ماندگار شده و ثبت گردد.

    نام مؤسسه غیرتجاری باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.

    نام مؤسسه نباید از نام‌های خارجی باشد.

 

شرایط اقدام برای ثبت مؤسسه غیرتجاری (حقوقی)

 

    داشتن بیش از ده سال سابقه‌ی وکالت دادگستری یکی از وکلای مؤسسین.

    محل اشتغال وکلای دادگستری باید در حوزه اقامت مؤسسه طبق پروانه وکالت باشد.

    عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل وکالت.

 

اعضای یک مؤسسه غیرتجاری (حقوقی)

 

    مجمع عمومی که از اعضای سهامداران تشکیل شده است.

    مدیر یا مدیران که از میان اعضای مؤسسه انتخاب می‌شوند.

    تعداد اعضا از حداقل ۲ نفر تشکیل می‌شود.

 

شرایط اعضای مؤسسه غیرتجاری (حقوقی)

 

    بطور مستمر باید پروانه وکالت را تمدید کنند.

    در مؤسسات مشابه دیگر نباید عضو شوند.

    نباید دفتر وکالت دیگری داشته باشند.

    نباید سوء پیشینه کیفری و محکومیت نظامی داشته باشند.

 

مراحل ثبت مؤسسه غیرتجاری:

 

    کامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت مؤسسه و امضا توسط شرکا.

    کامل نمودن فرم صورت‌جلسه مؤسسین و امضا توسط شرکا .

    تنظیم و امضای همه‌ی صفحات اساسنامه توسط شرکا.

    چند نام انتخاب و به مسئول تغیین نام اداره ثبت شرکت‌ ها ارایه گردد (توجه شود نام انتخاب شده باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته، سابقه ثبت نداشته باشد و از نام‌های خارجی نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسی، گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می‌نماید .

     پس از تعیین نام قسمت ارجاع اداره ثبت شرکت‌ ها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت مؤسسه چنان‌چه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح داشته باشد، در صورت لزوم مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی می‌شود.

    پس از وصول و ارائه مجوز لازم (رابطه با موضوع مؤسسه) ممیز ثبت شرکت‌ ها به شرط عدم وجود نقص مدارک، متقاضی را جهت پرداخت هزینه‌ی ثبت به حسابداری راهنمایی و مسئول حسابداری با توجه به سرمایه‌ی مؤسسه و تعیین مبلغی برای هزینه‌ی ثبت، متقاضی را جهت پرداخت به بانک ملی ایران هدایت و پس از پرداخت وجه مذکور و ارائه فیش پرداختی حسابداری، حسابدار اقدام به مهر نمودن تقاضانامه‌ی متقاضی می‌کند و ممیز مربوط دستور ثبت را صادر و متقاضی به قسمت ثبت شرکت‌ ها مراجعه می‌نماید.

    در قسمت ثبت شرکت ها پیش نویس آگهی تأسیس تهیه شده پس از امضای رئیس اداره ثبت شرکت‌ ها و تایپ آگهی مربوط، متقاضی مجددا به قسمت ثبت شرکت‌ ها مراجعه و پس از احراز هویت توسط مسئول قسمت از متقاضی ذیل ثبت دفتر (اصالتا یا وکالتا) امضا اخذ می‌نماید و سپس یک نسخه از مدارک (اساسنامه، صورت‌جلسه، تقاضانامه) که مهر شده توسط اداره ثبت شرکت‌ ها می‌باشد، متقاضی تسلیم می‌گردد و متقاضی دبیرخانه اداره مراجعه و پرونده را تحویل داده، یک برگ آگهی تایپ شده را اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل (قسمت دایره آگهی‌ها) برده و پس از تعیین مبلغ جهت درج روزنامه کثیرالانتشار بانک مراجعه و همراه فیش پرداخت شده به دبیرخانه مراجعه می‌کند. پس از امضای نسخ تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکت‌ ها این مرحله آگهی صادر و دو نسخه تایپی متقاضی تحویل می‌گردد. یک نسخه جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی (واقع خیابان بهشت، ضلع جنوبی پارک شهر) ونسخه دیگر همراه فیش پرداختی قسمت دایره آگهی‌ها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار داده می‌شود. این مرحله کار ثبت مؤسسه غیرتجاری پایان یافته‌ است .

 

انحلال و تصفیه مؤسسه غیرتجاری

 

انحلال مؤسسه غیرتجاری می‌تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده براساس مقررات اساسنامه و با استفاده از ماده 114 قانون تجارت و یا به‌موجب حکم دادگاه باشد.

چنان‌که انحلال به‌موجب مقررات اساسنامه و اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن نیز طبق مقررات مندرج در اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می‌گیرد و در صورتی‌که متصدی امر تصفیه و چگونگی انجام آن معین نشده باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده به هنگام انحلال، یک نفر را به‌عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می‌نماید.

براساس مواد 10 و 11 آئین‌نامه: اگر انحلال براساس حکم دادگاه باشد، امر تصفیه به‌عهده‌ی متصدی تصفیه مقرر در اساسنامه خواهد بود و چنان‌چه متصدی تصفیه مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حکم انحلال، یک نفر را جهت تصفیه معین می‌نماید و مطابق قانون تجارت، امر تصفیه صورت خواهد گرفت.

مدارک مورد نیاز برای ثبت مؤسسه غیرتجاری

 

     دو برگ تقاضانامه مؤسسه غیرتجاری  و تکمیل آن و امضا زیر  تقاضانامه توسط همه‌ی مؤسسین.

    تذکر: اوراق تقاضانامه به‌دلیل بهادار بودن می‌بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد.

    دو جلد اساسنامه مؤسسه و امضا زیر تمام صفحات آن توسط همه‌ی مؤسسین.

    دو نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

    فتوکپی شناسنامه و نمونه صورت‌جلسه هیأت مدیره

    کارت ملی برابر اصل شده همه‌ی مؤسسین و مدیرعامل در صورتی‌که مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره باشد. (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد).

    فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین (در صورت پیش‌بینی بازرس جهت مؤسسه)

    معرفی‌نامه نمایندگان، در صورتی‌که مؤسسین و اعضا هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن.

    تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی مؤسس، مبنی بر غیردولتی بودن آن.

    تذکر: در صورتی‌که مقداری از سرمایه مؤسسه آورده غیرنقدی باشد (اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم‌نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی‌که اموال غیرمنقول جزو سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.

    اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها (جدول مبانی اخذ مجوز فعالیت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری)

    اجازه‌نامه نیروی انتظامی در صورتی‌که موضوع فعالیت مؤسسه طبق ردیف الف از ماده 3 آئین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری باشد (مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد).

    در صورتی‌كه مؤسسه غیرتجاری در شهرستانی دیگر شعبه داشته باشد، یک نسخه اضافی از مدارک ذکر شده تهیه تا پس از ثبت به اداره ثبت شهرستان مربوطه ارسال گردد.

:: بازدید از این مطلب : 988
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 آبان 1396 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: